Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /swietlica/inc/modules/pages/pages.site.php on line 128
 Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna :: Wychowawcy

Wychowawcy

Bożena Baran

Wychowawca-organizator. W świetlicy pracuje od 2011 r. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika społeczno - opiekuńcza, studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, podyplomowe z socjoterapii oraz terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej.


Katarzyna Jaroszek

Pracuje w świetlicy od 2013 jako wychowawca. Ukończyła Pedagogikę Społeczno – Opiekuńczą na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego Terapii Zajęciowej w Myślenicach. Trzyletni staż pracy w Świetlicy Terapeutycznej w Krakowie oraz prywatnym żłobku.