Wychowawcy

Bożena Baran

Wychowawca-organizator. W świetlicy pracuje od 2011 r. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika społeczno - opiekuńcza, studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, podyplomowe z socjoterapii oraz terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej.
Katarzyna Jaroszek

Pracuje w świetlicy od 01.03.2013 jako młodszy wychowawca. Ukończyła Pedagogikę Społeczno – Opiekuńczą na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego Terapii Zajęciowej w Myślenicach. Trzyletni staż pracy w Świetlicy Terapeutycznej w Krakowie oraz prywatnym żłobku.