Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /swietlica/inc/modules/pages/pages.site.php on line 128
 Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna :: O nas

O nas

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach jest placówką wsparcia dziennego z siedzibą przy ul. Jordana 3, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00

Świetlica przeznaczona jest dla 30 dzieci z terenu miasta i gminy Myślenice w wieku od 7 do 16 roku życia.
Uczestnicy mają do dyspozycji 5 sal, w tym m.in.:

 • salę gimnastyczną- dwa razy w tygodniu
 • salę do gier i zabaw wyposażoną m.in. w hockey, piłkarzyki, stół do tenisa
 • salę do prowadzenia zajęć integracyjnych
 • kuchnię
 • siłownię


Świetlica oferuje bezpłatnie:

 • Organizację czasu wolnego - zajęcia tematyczne:
  • plastyczne,
  • muzyczne
  • kulinarne- "Mały smakosz"
  • sportowe
  • zajęcia na siłowni
  • konkursy
  • nauka i doskonalenie pływania na basenie - pod warunkiem zebrania piętnastoosobowej grupy
  • trening twórczości, 
  • zabawy integracyjne,
  • relaksacja - rozgrywki w tenis, hokej, piłkarzyki,
  • gry dydaktyczne i zabawy stolikowe,
  • zabawy z chustą animacyjną Klanzy.
 • Pomoc przy odrabianiu zadań domowych.
 • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych - organizowane przy wsparciu wolontariatu młodzieżowego.
 • Zajęcia grupowe z socjoterapeutą, psychologiem
 • Indywidualne zajęcia z pedagogiem.
 • Indywidualną terapię logopedyczną - w razie potrzeby.
 • Konsultacje i wsparcie psychologiczne – w razie potrzeby.
 • Możliwość mediacji i porady prawnej.
 • Posiłek w formie podwieczorku.

Świetlica czynna jest:

  11.00 - 19.00 w roku szkolnym
  09.00 - 17.00 podczas ferii, wakacji

Dzieci do świetlicy przyjmowane są:

  1. na prośbę rodziców/ opiekuna prawnego-  dokumenty znajdują się w zakładce do pobrania lub w siedzibie placówki

  2. na podstawie skierowania sądu

O przyjęciu dziecka do placówki decyduje wychowawca-organizator.


Pracą placówki koordynuje:


Podstawa Prawna >>

  Podstawą prawną działania Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej jest:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.)